Virke

Vi tar det mesta av vårt virke ifrån grannen Lida Timber, vilket gör att vi inte behöver vänta för att få ihop en order utan vi kan få hem det nästintill direkt.