Personal


Patrik Karlsson
Lager/Butik
0371-50200
070-6481983

Hanna Petersson
Butik
0371-50200
070-2750206
Hans Lindahl
VD & Bygg-Ansvarig
0371-50200
076-7753035
Helena Lindahl
Butik
0371-50200
070-6490356
Frida Silverhöjd
Bygg
0371-50200
070-6489708
Morgan Gunnarsson
Butiks-Ansvarig
0371-50200
070-6490547
Lars Larsson
Butik
0371-50200
070-6489764
Anders Kristensson
Bygg
0371-50200
070-6489946