Styrelsen

Föreningen har nästan 400 medlemmar som tillsammans äger företaget och dessa företräds av:

ClaesGöran Claesson   Ordförande
Mats Thelin Vice ordförande
Pauline Stenwall Ledamot
Agnetha Karlsson Ledamot
Anders Törnkvist Ledamot
Sven Johansson Suppleant
Niklas Möller   Suppleant

Du som är företagare eller driver en enskild verksamhet kanske är intresserad av att bli medlem? Eller du kanske vill bli kreditkund utan att var medlem? Kom in i butiken så hjälper vi dig med din ansökan.